Sie sind hier

Neuste Berichte

Drummelgruppe uffem Podescht

Dr Nils, André und Michel hänn mit de "Dreier" in dr Vorusscheidig überzügt und sinn ins Final ko. Dört hänn si nomol könne e Zagge zueleege und hänn sich mitere züügige "Faschtewaie" uffe 3. Platz drummlet!

0

Mir hänn e Pokal gwunne!!! Will mir hän uns am diisjöhrige Glygge-Grümpeli bi de Binggis uf e dritte Platz gschuttet :-)

1

Mir binde alles aa - sunscht hänn mer Fasnacht kaa!

Blyybsch wie e Esel stoo,
froogsch di, wo ha ich d'Drummle aane doo?

0